Introductiedagen, Sportdagen, Activiteitendagen en meer…

Stichting Sport & Cultuur is een organisatie, waarbij cultuurveranderingen, maatschappelijke vernieuwing, innovatie, educatie en training centraal staan. Een en ander resulteert in activiteiten ten behoeve van diverse doelgroepen zoals leerlingen en studenten, docenten, medewerkers in de zorgsector, non-profitorganisaties, semi-overheidsinstellingen en gemeentelijke / provinciale overheden en de landelijke overheid. De activiteiten zijn zeer divers, denk aan schoolsportdagen, introductiedagen, activiteitendagen, studiedagen, workshops en trainingen. De activiteiten kunnen door heel Nederland en in het Buitenland plaatsvinden, maar ook op een eigen door u aan te geven locatie.

Introductiedagen

Met geslaagde introductiedagen leren studenten elkaar op een leuke wijze kennen. Door verschillende spellen en opdrachten wordt het ijs gebroken en leert een nieuwe klas elkaar kennen. Meer informatie...»

Sport & activiteitendagen

Sport- & activiteitendagen zijn leuk en leerzaam. De activiteiten moeten voor iedere student haalbaar zijn. De sport- & activtiteitendagen worden begeleidt door onze ervaren instructeurs, die alle studenten bij de activiteiten betrekken. Meer informatie...»

Kampen groep 8

Stichting Sport & Cultuur heeft vele eigen materialen en ruim 20 jaar ervaring. U kunt zelf een invulling geven aan uw schoolkamp en de nadruk leggen op Sport (fysiek) of juist meer op culturele en creatieve activiteiten zoals schilderen of zandsculpturen. Meer informatie...»
Copyright © Dandelion by Pexeto